Rozwój cloud computing wygeneruje miliony nowych miejsc pracy

Według prognozy wynikającej z badania przeprowadzonego przez międzynarodowa firmę analityczą IDC na zlecenie Microsoft, rozwój cloud computing wygeneruje do 2015 roku prawie czternaście milionów nowych miejsc pracy na całym świecie. Oznacza to, że rozwiązania chmurowe nie tylko wspierają rozwój firm, ale również dynamicznie poprawiają kondycję gospodarek krajowych i światowy wzrost ekonomiczny.

Firma IDC przeanalizowała trendy w wydatkach na rozwiązania chmurowe w ponad 40 państwach
i na ich podstawie przygotowała prognozę wzrostu liczby miejsc pracy wskutek tych inwestycji. Wyniki badania pokazują, że ponoszenie mniejszych wydatków na IT, w związku z przyjęciem przez organizacje modelu cloud computing, oznacza w rezultacie więcej środków finansowych do dyspozycji firm.

„Cloud computing z roku na rok staje się  najważniejszym elementem innowacyjnych gospodarek. Dzieje się tak między innymi dlatego, że nowe technologie informacyjne i komunikacyjne sprawiają, że dużo prościej i taniej można założyć i prowadzić firmę, zarówno w sektorach tworzących rozwiązania IT, jak i tych, które je wykorzystują. – mówi Jacek Murawski, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft. „Nie da się dziś przecenić wpływu rozwiązań chmurowych na rozwój przedsiębiorstw oraz na krajową
i światową konkurencyjność.”
– dodaje.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Microsoft wynika też, że innowacje w obszarze IT, powstałe za sprawą przetwarzania danych w chmurze mogą wygenerować przychody w wysokości 1,1 bln dol. rocznie, co w połączeniu z wydajnością, jaką oferują rozwiązania cloud computing, doprowadzi do znaczących reinwestycji w firmach i wzrostu zatrudnienia.

Dlawiększości organizacji cloud computing jest oczywistą odpowiedzią na rozważania dotyczące możliwości zwrotu z inwestycji i elastyczności. – powiedział John F. Gantz, dyrektor ds. badań
i wiceprezes firmy IDC, a zarazem jeden z twórców raportu.
„Powszechnie panuje jednak błędna opinia, że cloud computing eliminuje zatrudnienie, podczas gdy w rzeczywistości jest to czynnik generujący nowe stanowiska pracy, i to jeden z ważniejszych. Wzrost liczby nowych miejsc pracy związanych z chmurą będzie widoczny na różnych kontynentach, w organizacjach każdej wielkości, ponieważ rynki wschodzące, małe miasta i małe firmy mają taki sam dostęp do usług chmurowych, jak duże przedsiębiorstwa i kraje rozwinięte.”

Miejsca pracy „w chmurze”

Chmura wywrze ogromny wpływ na tworzenie miejsc pracy – powiedziała Susan Hauser, wiceprezes Microsoft Worldwide Enterprise and Partner Group – To transformacyjna technologia, która obniży koszty, pobudzi innowacyjność i da zatrudnienie ludziom na całym świecie”.

Chmura pomaga firmom we wprowadzaniu innowacji m.in. dlatego, że pozwala menedżerom IT skupić się na projektach kluczowych dla funkcjonowania biznesu.

Po wdrożeniu Microsoft Office 365 i Windows Intune u jednego z naszych klientów, jego dyrektor operacyjny stwierdził, że teraz rzeczywiście może spotkać się z szefem IT i porozmawiać
o strategicznych aplikacjach
– powiedziała Carol Reid, dyrektor ds. sprzedaży w firmie Agile IT, należącej do programu Microsoft Cloud Champion. – „Poprzednio dyrektor IT zajmował się „gaszeniem pożarów”
i wieloma dość banalnymi sprawami, a obecnie ma czas, aby realizować strategiczne projekty, które rozwijają firmę”.

Ponadto wiele firm wykorzystuje chmurę, aby usprawnić współpracę z klientami i partnerami, a także zwiększyć innowacyjność. Globalna firma Underwriters Laboratories (UL), która wykonuje testy i wydaje certyfikaty bezpieczeństwa dla wielu kategorii produktów, w ubiegłych latach przejęła kilka przedsiębiorstw, aby poszerzyć usługi oferowane klientom. Usługa Office 365 zwalnia UL z obowiązku dodawania i konserwowania nowych serwerów, dlatego firma szybko przeprowadza integracje technologiczne. Czy chodzi o duży nabytek w Chinach, czy mały w Australii, organizacja może zintegrować nowych pracowników w ciągu kilku tygodni, a nie kilku miesięcy, jakie byłyby niezbędne
w tradycyjnym modelu informatyki na pełną integrację.

Nie musiałem zatrudniać podwykonawców ani odciągać menedżerów od innych projektów – powiedział Christian Anschuetz, główny dyrektor ds. informacji w UL. „Dzięki temu zasoby, które musiałbym wykorzystać do integracji wewnętrznej, skupiłem na rozwoju firmy z korzyścią dla klientów. Trudno wyrazić słowami, jak wiele na tym zyskaliśmy”.

Jednocześnie UL wykorzystuje Office 365, aby usprawnić kontakty z klientami, które wymagają intensywnej współpracy z osobami na całym świecie.

Dynamiczny wzrost we wszystkich branżach i krajach

Według badań IDC, nowych 14 milionów miejsc pracy, które powstaną w związku z rozwojem cloud computingu w latach 2011-2015, rozłoży się mniej więcej równo między małe i duże firmy. Jednocześnie IDC przewiduje, że małe i średnie firmy będą wdrażać usługi chmurowe szybciej niż duże przedsiębiorstwa, które często są ograniczone istniejącymi inwestycjami poczynionymi w funkcjonującą już w firmach infrastrukturę. „Kiedy połączymy wszystkie te elementy, dwa trendy się równoważą
i otrzymujemy podział 50/50” –
mówi John Gantz.

Z badań wynika, że liczba miejsc pracy, dla których katalizatorem będzie przetwarzanie danych
w chmurze, będzie poniekąd proporcjonalna do rozmiaru poszczególnych branż. W niektórych sektorach, takich jak usługi profesjonalne i handel detaliczny, wysoki odsetek małych i średnich firm zwiększy popularność usług chmurowych. W innych, takich jak bankowość, obawy o bezpieczeństwo danych i wewnętrzne regulacje spowolnią przejście do chmury publicznej, ale przyczynią się do popularyzacji rozwiązań w modelu chmury prywatnej. Trzy branże, które według IDC mają do 2015 roku wygenerować najwięcej miejsc pracy związanych z chmurą, to sektor komunikacji i mediów (2,4 mln), bankowość (1,4 mln) oraz produkcja jednostkowa (1,3 mln).

Jednocześnie, największy udział w tworzeniu nowych miejsc pracy będą miały rynki wschodzące, zwłaszcza Chiny i Indie, gdzie do 2015 ma łącznie powstać niemal 6,8 mln miejsc pracy związanych
z chmurą. Po części wynika to z rozmiaru siły roboczej, a po części z tego, że chińskie i indyjskie firmy często nie są obciążone inwestycjami w tradycyjne systemy informatyczne.
„Zwykle uważamy Chiny
i Indie za rynki wschodzące, ale w rzeczywistości kraje te są pionierami w dziedzinie rozwiązań chmurowych
– powiedział Gantz. – Nie są przywiązane do istniejących systemów. Pominęły ten etap, więc mają mniej przeszkód na drodze do chmury”.

IDC prognozuje, że niemal 1,2 mln nowych miejsc pracy związanych z chmurą powstanie do 2015 roku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Procentowy przyrost nowych miejsc pracy w okresie od 2012 do 2015 roku pokazuje jednak, że najszybszy rozwój rynku pracy będzie miał miejsce w Ameryce Łacińskiej: Kolumbii (389%), Brazylii (386%) i Meksyku (382%). W Polsce liczba miejsc pracy związanych z chmurą wzrośnie o 168%, co plasuje nasz kraj w pierwszej dziesiątce światowego zestawienia (graficzne przedstawienie analizy w załączonej infografice).

Przedsiębiorstwa, które korzystają z chmurowego przetwarzania danych ograniczają czas i budżet IT związany z tradycyjnymi systemami oraz rutynowymi modernizacjami, co zwiększa czas i budżet na bardziej innowacyjne projekty – dodaje Gantz. – Innowacje IT przekładają się na innowacje biznesowe,
a to oznacza nowe miejsca pracy”.

W ostatecznym rachunku chmura będzie ważnym elementem globalnego ożywienia gospodarczego, dlatego staje się ona priorytetowym tematem wśród dyrektorów ds. informacji na całym świecie, którzy mają coraz większą świadomość, że mogą ją wykorzystać do przyspieszenia rozwoju firm.

Kluczowe wyniki badań:

  • W latach 2011-2015 chmurowe przetwarzanie danych przyczyni się do powstanie niemal 14 mln miejsc pracy

  • Do 2015 r. przychody firm z innowacji IT związanych z chmurą mogą osiągnąć 1,1 bln dolarów rocznie.

  • Miejsca pracy związane z chmurą rozłożą się po równo między firmami zatrudniającymi 500 lub mniej pracowników oraz firmami zatrudniającymi powyżej 500 pracowników.

  • Ponad jedna trzecia miejsc pracy związanych z chmurą powstanie w trzech branżach: komunikacji i mediów, bankowości oraz produkcji jednostkowej.

  • Około połowa wszystkich nowych miejsc pracy związanych z chmurą powstanie w Chinach
   i Indiach.

Źródło: IDC White Paper: „Cloud Computing’s Role in Job Creation”, Luty 2012: http://www.microsoft.com/presspass/download/features/2012/IDC_Cloud_jobs_White_Paper.pdf

Komentarze

Autor: Damian Statkiewicz
Utworzono: 7 marca 2012
Kategorie: News - Ciekawostki arch
Tagi: , ,

Twitter

Facebook

Sonda

Z jakiego systemu operacyjnego korzystasz?

View Results

Podeślij newsa!
Jeśli widziałeś ciekawe urządzenie lub temat i chciałbyś abyśmy omówili to na łamach PDAsite.pl, skorzystaj z formularza poniżej.

  Imię i nazwisko / ksywka* (pojawi się w newsie, jeśli zostanie wykorzystany)

  Adres email

  Treść wiadomości*

  Przepisz kod z obrazka:*
  captcha